DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Predstavnici Ombudsmana za djecu Republike Srpske posjetili su danas Osnovnu školu „Jovan Dučić" Zalužani.
U razgovoru sa pomoćnikom direktora, pedagogom i razrednim starješinom VII razreda, saznali smo da škola, pored centralne ima i područne škole i broji ukupno 1065 učenika.

Radionica iz ciklusa „O tvojim pravima u tvojoj školi", u okviru seta radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?", održana je u područnoj školi u Kuljanima, koju pohađa 480 učenika. Radionica je posvećena prepoznavanju i prevenciji nasilja i prema preporuci stručne službe, realizovana je za učenike VII razreda, jer se baš u tom razredu desilo ozbiljnije vršnjačko nasilje.

Komunikacija s učenicima brzo je uspostavljena i nije im bilo teško definisati nasilje i njegove vrste. Međutim, u problemskim situacijama, iako su znali šta je to nasilje i koja vrsta nasilja je u pitanju, pokazivali su drugačiji pristup i veću sklonost da na nasilje reaguju nasiljem. Razgovorom o problemskim situacijama koje sadrže nasilne elemente ponašanja, svjesni su da ih takav pristup vodi još dublje u problem, pa uviđaju da bi trebali drugačije postupati i vježbati nenasilnu komunikaciju.

Zajednički je zaključak, da je s djecom potrebno raditi na vještinama komunikacije, na održavanju budnosti i pažnje tokom nastave, te da u tom smjeru stručno osoblje škole nastavi i  dalje raditi s učenicima i učiti ih pravilnim obrascima ponašanja, netolerisati nasilno ponašanje, te naravno u taj rad, što više uključivati i roditelje.

Razgovarajući s djecom o njihovim pravima saznali smo da mnoga prava poznaju, ali da nisu do sada čuli o Instituciji, te su im predstavnici Instucije pojasnili nadležnosti i ovlašćenja i uputili ih na to da se i sami mogu obratiti sa svim pitanjima vezano za ostvarivanje, promociju i zaštitu njihovih prava.