DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U okviru radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnici Ombudsmana za djecu posjetili su danas Medicinsku školu u Banjaluci, te održali radionicu „Da li znamo šta je nasilje?".

Radionica je održana sa članovima Savjeta učenika škole, a prisustvovao joj je i i školski psiholog. Učenici su pokazali zavidan nivo znanja o dječijim pravima ali i o temi nasilja, ukazivali su na neke primjere nasilja iz života te načine rješavanja takvih situacija. Istakli su da u njihovoj školi nemaju primjere vršnjačkog nasilja, da je ono bilo izraženije dok su pohađali osnovnu školu, ali da su vrlo često svjedoci nasilja na internetu. Kroz igru „Šta ako", kroz koju djeca uče vještine prevencije i savladavaju ozbiljne lekcije, a istovremeno se i zabavljaju i podstiču na razmišljanje, interaktivno su rješavali probleme, bili su otvoreni i vrlo kreativni. U slučaju nasilja prvo bi se, kako kažu, obratili roditeljima.

Članovi Savjeta učenika ali i stručni radnici škole izrazili su želju da se u narednom periodu radionice i na dugu temu održavaju u njihovoj školi.