DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Na poziv Udruženja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Sunce" Pale, ombudsman za djecu Dragica Radović, posjetila je opštinu Pale i prisustvovala radnom sastanku grupe predstavnika nadležnih institucija i službi, koje djeluju u cilju zaštite djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici vaspitno-obrazovnih institucija, Centra za socijalni rad, policije, zdravstvenih ustanova, nevladinih organizacija sa područja opštine Pale, te predstavnici medija. Ovo je bio redovan, radni sastanak koji se u opštini Pale organizuje jedanput mjesečno, u skladu sa Protokolom o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, sa ciljem razmjene informacija, te preduzimanja zajedničkih aktivnosti svih subjekata zaštite u oblasti prevencije, edukacije o nasilju, ali i u dijelu intervencije.

Ombudsman za djecu podsjetila je da je nasilje nad djetetom ozbiljan društveni problem i jedan od najčešćih oblika kršenja osnovnih prava i interesa djece, jer ozbiljno ugrožava njihov rast i razvoj. Istakla je da, nažalost često, izostaje odgovarajuća reakcija nadležnih institucija i službi, a postupanje u skladu sa odredbama Protokola osigurava adekvatnu zaštitu djeteta, prije svega kroz prevenciju, prepoznavanje uzroka i problema nasilnog ponašanja, prijavljivanje i primjene odgovarajućih tretmana i potrebne pomoći i podrške djetetu.