ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

У организацији ЈЗУ Универзитетска болница Фоча, Центар за злостављану и занемарену дјецу и Омбудсмана за дјецу РС, у Фочи је данас одржан округли сто на тему "Заштита права дјеце и борба против насиља", у чијем раду су учествовали представници центара за социјални рад, здравствених установа и полицијских управа са подручја Херцеговине.

Омбудсман за дјецу Драгица Радовић подсјетила је на обавезе субјеката заштите дјеце и њихових права, на неопходност поступања у складу са одредбама Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, те на одговорност свих институција, установа и служби да осигурају адекватну заштиту дјетета, прије свега кроз превентивно дјеловање и препознавање проблема. Препознавање разних облика насиља и благовремено предузимање одговарајућих мјера подршке је веома важно по будући психофизички развој дјетета, у чему је значајна помоћ стручњака из Центра.

Активности Центра за подршку дјеци жртвама насиља су од изузетног значаја, јер дјеца добијају адекватан медицински третман и стручну помоћ љекара и психолога. Центар у сарадњи са родитељима, центрима за социјални рад и полицијом,  пружа подршку чији је циљ ублажавање и потпуно отклањање трауматских последица код дјеце, изазваних насиљем.

Заједничка је оцјена учесника округлог стола, да је потребно радити на јачања и оснаживања Центра, да би што већи број дјеце добио што квалитетнију помоћ.