DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U okviru obilježavanja Dječije nedjelje, u organizaciji Ombudsmana za djecu, u Banjaluci je održan okrugli sto pod nazivom „Pravo na predškolsko obrazovanje i vaspitanje u Republici Srpskoj", s ciljem da se kroz pregled rezultata istraživanja kojim su obuhvaćene predškolske ustanove u Republici Srpskoj iz privatnog i javnog sektora, utvrdi realno stanje u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici resornih ministarstava, Republičkog pedagoškog zavoda, prosvjetne isnpekcije, predstavnici predškolskih ustanova iz privatnog i javnog sektora, predstavnici gradske uprave Grada Banja Luka, Doma Rada Vranješević, Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora.

Analizirano je domaće zakonodavstvo i usklađenost sa međunarodnim standardima u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i primjena propisa koji se odnose na predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Poslije brojnih diskusija, zajednički je zaključak da bi svi subjekti dječije zaštite trebali da rade na stvaranju uslova koji bi omogućili da što veći broj djece bude obuhvaćen predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem i da mu sva djeca imaju pristup pod jednakim uslovima.