DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U organizaciji UNICEF-a u Sarajevu je održana regionalna konferencija „Djeca u medijskom okruženju" s ciljem razmjene znanja i iskustava u stvaranju medijskih sadržaja „u najboljem interesu djeteta".

Konferenciji su prisustvovali medijski profesionalci, stručnjaci i praktičari, predstavnici UNICEF-ovih komunikacijskih timova iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, predstavnici akademske zajednice, Regulatorne agencije za komunikacije, koji su svojim prezentacijama i diskusijom dali doprinos unapređenju sistema dječije zaštite u medijskom okruženju.

Konferenciji su prisustvovale i Dragica Radović, ombudsman za djecu i Nada Grahovac, zamjenica ombudsmana za djecu, koje su posebno naglasile ulogu medija i u promociji prava djeteta i zaštiti njihovih prava, ali i potrebu stalne edukacije profesionalaca koji rade s djecom i za djecu o najboljem interesu djeteta u medijskom okruženju.