DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Novootvorena kancelarija Ombudsmana za djecu RS u Bijeljini funkcioniše nepuna tri mjeseca i njen rad je već prepoznat u lokalnoj zajednici. Aktivnosti kancelarije su značajno propraćene od strane medija, što je doprinijelo promociji Institucije i boljoj informisanosti građana. Pored redovnog rada po žalbama i pritužbama građana, koji sada imaju uslove da se Ombudsmanu za djecu obraćaju u svom gradu, uspostavljena je direktna saradnja sa institucijama i organizacijama na području Grada Bijeljina, u čijem fokusu djelovanja su djeca i porodice sa djecom.

Zamjenica ombudsmana za djecu RS, mr Jovanka Vuković posjetila je Centar za socijalni rad Bijeljina i razgovarala sa direktorom o problemima iz oblasti porodično-pravne zaštite, socijalne i dječije zaštite i unapređenju dalje saradnje.

Posjetila je dva najveća dječija vrtića, JPU „Čika Jova Zmaj" i Dječiji vrtić „Dragan i Zoran" (privatna ustanova)  gdje je sa direktorima i zaposlenima razgovarala o radu ovih ustanova. Uvjerila se u kvalitetne uslove smještaja i brige o mališanima u ovim vrtićima. Konstatovan je problem nedovoljnih kapaciteta u predškolskim ustanovama i potreba da se u cilju većeg obuhvata djece ovi kapaciteti u Bijeljini prošire.

Sa izvršnim direktorom Udruženja građana za obrazovanje Roma „Otaharin" pored  ostalog, razgovarano je o problemu prosjačenja maloljetne djece romske nacionalnosti i dogovorena je dalja saradnja na unapređenju položaja ove djece u oblasti obrazovanja.

Održan je sastanak sa predstavnikom Kancelarije za nacionalne manjine, koja jedina u BiH radi u sklopu Gradske uprave Bijeljina, i razgovaralo se o modelima edukacije djece i mladih o njegovanju dobrih mećuetničih odnosa i nediskriminacije.

Posjeta Centru za pružanje besplatne pravne pomoći u Bijeljini bila je prilika za razmjenu  mišljenja i iskustava u radu i dogovorena je dalja saradnja u svrhu sinhronizovanog djelovanja kada su u pitanju isti predmeti.

Set radnih sastanaka završio se posjetom Centru javne bezbjednosti Bijeljina. Sa načelnikom Centra razgovaralo se o aktuelnim problemima u oblastima maloljetničke delinkvencije, nasilja u porodici i nad djecom, vršnjačkom nasilju, narkomaniji, kao i o aktuelnoj problematici djece migranata. Dogovorena je bliža saradnja u smislu preventivnog, zajedničkog djelovanja kancelarije Ombudsmana za djecu RS u Bijeljini i Centra javne bezbjednosti Bijeljina.

Sa početkom školske godine kancelarija Ombudsmana za djecu u Bijeljini, pored redovnih aktivnosti planira posjete osnovnim i srednjim školama na području grada.