ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Дванаести јун обиљежава се као Међународни дан борбе против искориштавања дјеце за рад. Први пут је обиљежен 2002. године од стране Међународне организације рада с циљем подизања свијести и покретања акција у свијету против дјечјег рада и запошљавања дјеце, те против сваког облика израбљивања дјеце.

Босна и Херцеговина је ратификовала Конвенцију Међународне организације рада број 182 о најгорим облицима искориштавања дјечијег рада, према којој израз „најгори облици искориштавања дјечијег рада" између осталог подразумијева и рад који по својој природи и околностима у којима се обавља  може бити штетан по здравље, сигурност и моралне особине дјеце.

Право дјетета на заштиту од економског искориштавања и обављања штетних послова прије свега, у функцији је заштите здравља дјетета, његовог права на образовање, заштите од различитих облика насиља, злостављања и занемаривања, те залагање за остваривање права дјетета на одмор, на игру и друге слободне активности.

Један од најтежих облика економске експлоатације дјеце је просјачење, јер су дјеца затечена у просјачењу непосредно изложена ситуацијама које угрожавају њихов живот и здравље, а ова дјеца су директно жртве и насиља и занемаривања. Дјеци затеченој у просјачењу  требају услови за правилан раст и развој и за одрастање у условима у којима се поштује њихово достојанство, јер они су само дјеца.

Питање економске експлоатације дјеце захтијева много већу пажњу него до сада и бољу координацију и сарадњу свих субјеката заштите - родитеља, васпитно-образовних установа, полиције, служби социјалне заштите, здравствених установа, као и укључивање и других служби у систем заштите, као што су гранична полиција и инспекцијске службе.