DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Jedanaesta po redu Nedjelja imunizacije obilježava se i ove godine u Republici Srpskoj i cijelom svijetu i predstavlja priliku za promovisanje značaja vakcinacije i podsjećanje na dobrobit koju ona predstavlja za javno zdravlje.

Svjetska zdravstvena organizacija je pokrenula inicijativu za organizovanje Nedjelje imunizacije u oktobru 2005. godine sa idejom da se pažnja opšte javnosti i zdravstvenih radnika usmjeri na značaj imunizacije kao najefektivnije i najefikasnije mjere primarne prevencije.

Evropska nedjelja imunizacije u 2018. godini će se fokusirati na imunizaciju kao individualno pravo, te na zajedničku odgovornost da se poboljša obuhvat imunizacijom i da se postigne dalji napredak ka globalnim ciljevima održivog razvoja. Uz slogan „Spriječiti, zaštititi, vakcinisati!" Evropska nedjelja imunizacije će biti obilježena od 23. do 29. aprila 2018. godine. Cilj kampanje je da se poveća obuhvat djece vakcinacijom, podizanjem svijesti o značaju imunizacije među roditeljima i starateljima, zdravstvenim radnicima, donosiocima odluka i medijima.

Takođe, Svjetska nedjelja imunizacije, koja se obiljažava ove godine pod sloganom  „Zaštićeni zajedno, vakcine djeluju!", u periodu od 24. do 30. aprila 2018. godine, šalje poruku o cilju ovogodišnje kampanje, da se podstakne veće angažovanje za imunizaciju širom svijeta, sa posebnim osvrtom na ulogu koju svako može da ostvari u ovim naporima, počevši od donatora pa do pojedinaca. U okviru kampanje Svjetske nedjelje imunizacije, aktivnosti će biti usmjerene ka:

• naglašavanju važnosti imunizacije i problema zbog nedovoljnog globalnog obuhvata vakcinacijom,

• naglašavanju značaja vakcinacije i ulaganja u programe vakcinacije,

• isticanju načina na koji svi - od donatora do pojedinaca - mogu i moraju doprinijeti unaprijeđenju vakcinacije.

U Republici Srpskoj, imunizacija se obavlja u skladu sa Politikom unapređivanja zdravlja stanovništva u Republici Srpskoj do 2020. godine, Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Pravilnikom o imunizaciji i hemoprofilaksi protiv zaraznih bolesti i sl. Programom mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti za područje Republike Srpske za 2018. godinu definisan je kalendar obavezne vakcinacije djece i omladine, koja je besplatna za svu djecu i omladinu koja joj podliježu.