ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

У Бањалуци су данас представљене „Смјернице за препознавање дискриминације у области образовања у Босни и Херцеговини" који су ресорна министарства просвјете из Босне и Херцеговине припремила уз подршку експерата и ОСЦЕ-а.

Главни циљ Смјерница јесте да се утврде ближи критеријуми за препознавање дискриминације и заштита од дискриминације у области образовања и васпитања, узимајући у обзир најбољи интерес дјетета. Смјерницама су обухваћени сви нивои образовања: предшколско, основно, средње и високо образовање, све васпитно-образовне установе како јавне тако и приватне. У њима су садржане основне оцјене, ставови и препоруке из области образовања у БиХ, те се са њима указује на основне проблеме и препреке које узрокују дискриминацију у процесу остваривања права на образовање, те дају препоруке за успјешно превазилажење појава дискриминације у овој области.

Презентацији Смјерница присуствовали су поред представника Министарства просвјете и културе Републике Српске, Републичког педагошког завода, Просвјетне инспекције и представници Омбудсмана за дјецу Републике Српске, те представници кантоналних институција (Унско-сански кантон, Посавски кантон, Тузлански кантон), Брчко Дистрикта БиХ, те представници родитеља и ученика са ових подручја.