DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Međunarodni dan djece uključene u život i rad na ulici ustanovljen je 2011. godine od strane Konzorcijuma za djecu ulice, i od tada se obilježava svakog 12.aprila.

Prosjačenje je jedan od najtežih oblika ekonomske eksploatacije djece, jer su djeca koja prosjače neposredno izložena situacijama koje ugrožavaju i njihov život, a djeca koja žive i rade na ulici su žrtve i nasilja i zanemarivanja u najtežem obliku.

Prosjačenje djece najčešće je posljedica povrede većeg broja prava djece, na prvom mjestu neadekvatne roditeljske brige i neblagovremene reakcije subjekata zaštite djece. Djeci zatečenoj u prosjačenju treba obezbijediti uslove za pravilan rast i razvoj i za odrastanje u uslovima u kojima se poštuje dostojanstvo djeteta.

Zato je neophodno jačanje saradnje svih subjekata zaštite, zajedno sa nevladinim sektorom, a posebno sa udruženjima koja se bave položajem rizičnih grupa u društvu i njihovo uključivanje u izradi preventivnih programa i planova, kako bi se ovaj oblik ekonomske eksploatacije djece smanjio ili spriječio.

Ovaj dan je prilika da se svi mi koji vodimo brigu o djeci podsjetimo na važnost podizanja svijesti javnosti o ekonomskoj eksploataciji djece, kao i na obavezu prijavljivanja svih slučajeva ekonomskog iskorištavanja djece, jer pitanje prosjačenja djece zahtijeva mnogo veću pažnju i koordinaciju svih subjekata zaštite.