DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U organizaciji Radio-televizije Republike Srpske danas je u Banjoj Luci  održan оkrugli sto „Djeca u medijima", sa ciljem otvaranje stručne diskusije i saznanja o načinu i obimu zastupljenosti djece u medijima, kao i pristupačnosti TV sadržaja marginalizovanim i ranjivim kategorijama djece.

Učesnici okruglog stola su bili predstavnici UNICEF BIH, Save the Children,  Republičkog pedagoškog zavoda, Univerziteta u Banjoj Luci, Regulatorne agencije za komunikacije, a ispred institucije Ombudsmana za djecu Republike Srpske prisutnim učesnicima se obratila Dragica Radović, ombudsman za djecu.

U okviru okruglog stola razgovarano je o tome da li su djeca adekvatno zastupljena u medijima, učešću tema relevantnih za djecu i učešću djece kao stvaralaca dječijih programa, kao i  dostupnosti sadržaja djeci sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju.

Ovom prilikom predstavljena je i publikacija „Mediji u najboljem interesu djeteta: Pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja", koja je nedavno izdata uz podršku UNICEF BIH.

Svi učesnici su se složili da se prilikom izvještavanja o djeci u medijima prvenstveno mora voditi računa o najboljem interesu djeteta, ali  i da je vrlo važno voditi računa o pravu  djeteta na mišljenje, te da je u budućem periodu potrebno izraditi sveobuhvatnu analizu dječijih programa u BiH, uključiti stručnu javnost u pripremu dječijih TV programa, kao i  edukovati novinare u oblasti komunikacije sa djecom u medijima, što su bili i zaključci današnjeg okruglog stola.