ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Економска школа у Добоју била је данас домаћин представнику Омбудсмана за дјецу, у оквиру овогодишњих активности из програма „О твојим правима у твојој школи".

У разговору са љубазним представницима руководства школе сазнали смо да је ова школа у својој дугој традицији образовала много генерација различитих струка и занимања, да су свој програм прилагођавали плановима и потребама друштвене заједнице и да данас образују ученике из области економије, права и трговине у којима образују  економске техничаре, пословно-правне техничаре и пословне секретаре, а у струци остале дјелатности ђаци се школују за фризере.

Школа је модерно и савремено технички опремљена и ученици, уз квалитетан наставни кадар имају веома добре услове за учење и стицање општег образовања, а посебно знања из сручних предмета.

У радном дијелу посјете са ђацима четвртог одјељења првог разреда који се школују за пословно-правне техничаре одржана је радионица на тему „Да ли знамо шта је насиље?". У уводном дијелу, ученицима је представљена институција Омбудсмана за дјецу Републике Српске, за чије постојење је један број ученика већ знао; похвалили су се да су у основној школи присуствовали оваквим радионицама, па су активно учествовали у раду и својим другарима преносили знања која су већ стекли.

На тему о насиљу у отвореном разговору износили су своје ставове о насиљу и о потреби превентивног дјеловања на његовом спречавању. Показали су да познају врсте насиља, њихове карактеристике, знају које су и какве посљедице насиља и како препознати жртву, како јој помоћи, истичући да би се најприје обратили родитељима и својим наставницима ради заштите. Већина присутних је мишљења да данас највише има вршњачког вербалног и физичког насиља, које се често снима, а снимци буду објављени на друштвеним мрежама, чиме је жртва додатно изложена и насиљу путем интернета.

Њихова заинтересованост за тему и изнесени ставови показали су да је потребна стална едукација дјеце, родитеља и наставника о све чешћој појави насиља, врстама и његовим посљедицама.