ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Конвенција Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искориштавања и сексуалне злоупотребе усвојена је 2007. године. Конвенцију су до сада ратификовале 42 државе, а БиХ је исту ратификовала 27.9.2012. године. Комитет министара Савјета Европе прогласио је 18. новембар Европским даном заштите дјеце од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања с циљем подизања свијести о сексуалном злостављању дјеце и његовом спречавању и промоције и имплементације Ланзароте конвенције.

Конвенција у циљу заштите дјеце од различитих облика сексуалног злостављања и искориштавања, обавезује државе на цијели низ мјера и активности, између осталог: образовање дјеце о ризицима сексуалног искориштавања и сексуалног злостављања, приступ програмима и мјерама интервенције,  усвајање националних мјера координације и сарадње, успостављање мјера заштите и помоћи жртвама, адекватне казне за починиоце, успостављање регистра починилаца.

Шта смо урадили?

1. На иницијативу Омбудсмана за дјецу:

а) програми превенције различитих облика насиља над дјецом су саставни дио школског програма,

б) потписан је Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце,

ц)  измијењен је Кривични закон којим  између осталог:

-  застара за ова кривична дјела тече од пунољетства дјетета,

-  пооштрене су казне за починиоце ових кривичних дјела

-  онемогућено је ублажавање казне,

-  обавезан је психосоцијални третман починиоца,

-  законом је онемогућено да ова лица, послије издржане казне раде са дјецом по било којем основу.

д) успоставља се регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (Влада утврдила Нацрт Закона)

е) успостављен је Центар за подршку дјеци жртвама различитих облика насиља, злостављања и занемаривања

ф) Институција је реализовала 130 радионица „Да ли знамо шта је насиље?̋ у основним и средњим школама с циљем едукације дјеце о препознавању свих врста насиља, те његове превенције и пријављивања.