ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Омбудсман за дјецу у сарадњи са Министарством правде данас је организовао стручну расправу о Нацрту Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце с циљем да се добију стручна мишљења, сугестије и примједбе на понуђени текст Нацрта Закона. Наведеним законом успоставља се посебан регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, одређују лични подаци који се уписују, начин њиховог чувања и давања на кориштење, степен повјерљивости као и обавезе лица уписаних у регистар.

Расправи су присуствовали представници надлежних министарстава, институција, јавних установа и организација невладиног сектора који се овом темом баве већ низ година, а посебно од усвајања Кривичног законика. Омбудсман за дјецу имао је приједлоге да се обавезе лица која су у регистру са предвиђених 10 година продуже на 15 или 20 година, те да се повећа учесталост јављања лица која су у регистру, као и да јављање буде лично.

Успостављањем регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у нормативном смислу би се заокружио систем заштите дјеце од различитих облика насиља, а што подразумијева предузимање цијелог низа мјера у различитим ресорима.