ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Препорука Министарству просвјете и културе (архитектонске баријере)

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите (Заштита права и интереса дјетета на живот у породици и родитељско старање)

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите (Право дјетета на пратњу родитеља/старатеља приликом болничког лијечења)

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука (Заштита права и интереса дјеце)

Препорука Дому здравља Бања Лука (Право дјетета на заштиту од насиља-вршњачко насиље)

Препорука Дому здравља (Вршњачко насиље)

Препорука Центру за социјални рад (Заштита најбољег интереса дјетета)

Препорука Oсновној школи (Изрицање васпитно дисциплинске мјере)

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука (Право дјеце на заштиту од насиља и занемаривања)

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука (Право дјеце на заштиту од насиља)

Препорука Центру за социјални рад Требиње (Доношење одговарајућег управног акта)

Препорука школи (Дисциплинско кажњавање ученика)

Препорука Центру за социјални рад Фоча (Заштита права и интереса малољетне дјеце)

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука (Право дјетета на контакт са родитељем с којим не живи)

Препорука Центру за социјални рад Источна Илиџа (Извршење Рјешења)

Препорука школи (Изрицање васпитно-дисциплинске мјере)

Препорука Министарству просвјете и културе (право дјетета на заштиту приватности)

Препорука Јавном фонду за дјечију заштиту (Социјализација дјеце)

Препорука Министарству просвјете и културе (Стратегија развоја образовања у Републици Српској за период од 2016-2021. године)

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите (Вакцинација МРП вакцином)

Препорука Министарству просвјете и културе ( Испуњеност услова за рад предшколске установе)

Препорука Централној изборној комисији БиХ (Повреде права дјеце у политичкој кампањи)

Препорука Министарству породице, омладине и спорта (Дјечија игралишта)

Препорука Министарству породице, омладине и спорта (Закон о спорту и Правилник о организовању школског спорта у Републици Српској)

Препорука Министарству просвјете и културе (Педагошки стандарди и нормативи за област предшколског васпитања и образовања)

Препорука Министарству породице, омладине и спорта (Годишњи извјештај о насиљу над дјецом)

Препорука Министарству правде (Право дјетета на изражавање мишљења и учешћe у сваком поступку)

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите (Располагање имовином дјетета)

Препорука Министарству просвјете и културе (Талентована дјеца)

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите (Остваривање права на здравствену заштиту дјеце без родитељског стaрaња збринуте изван Републике Српске)

Препорука Министарству просвјете и културе (Право на образовање дјеце без родитељског старања)

Препорука Министарству просвјете и културе (Подршка у настави дјеци са сметњама у развоју)

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите (Упућивање малољетника у васпитни центер/васпитну установу)

Препорука Републичком педагошком заводу (Реализација Наставног плана и програма у основним школама-Програм превенције насиља)

Препорука Министарству просвјете и културе (Годишњи извјештај о вршњачком насиљу)

Препорука Министарству просвјете и културе (Поступање по Протоколу)

Препорука Министарству породице, омладине и спорта (Утврђивање најбољег интереса дјетета)

Препорука Министарству просвјете и културе (Заштита права на образовање дјеце без родитељског старања)

Препорука Министарству просвјете и културе (Заштита права на образовање дјеце у сукобу са законом)

Препорука Mинистарству правде (Заштита права и интереса дјеце у сукобу са законом)

Препорука Министарству просвјете и културе (Дисциплинска одговорност ученика)

Препорука Министарству просвјете и културе (Педагошки стандарди и нормативи за област предшколског васпитања и образовања)

Препорука Просвјетној инспекцији (Поновни инспекцијски надзор)

Препорука Центру за социјални рад Бијељина (Одржавање личних односа дјеце и родитеља с којима не живе)

Препорука Центру за социјални рад Козарска Дубица (Право дјетета на заштиту од сексуалног злостављања)

Препорука Центру за социјални рад Козарска Дубица (Право дјетета на заштиту од занемаривања у породици)

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите (Остваривање права из социјалне заштите изван Републике Српске)

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука (Збрињавање дјетета без родитељског старања)

Препорука Центру за социјални рад Приједор (Заштита права и интереса дјеце под старатељством)

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите (Најбољи интерес дјетета)

Препорука Министарству просвјете и културе (Програм образовања дјеце у случају ванредних околности)

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука (Заштита права и интереса дјеце у случају сумње на сексуално злостављање)

Препорука Министарству просвјете и културе (Јачање система заштите дјеце од различитих облика насиља)

Препорука Министарству просвјете и културе (Осигурање дјеце од посљедица несретног случаја у школи)

Препорука Министарству просвјете и културе (Избор ученика генерације)

Препорука граду Бања Лука (Заштита права дјеце пред Центром за социјални рад Бања Лука)

Препорука Министарству правде (Право дјетета на алтернативну бригу у складу са захтјевима Конвенције о правима дјетета - усвојење)

Препорука Кошаркашком савезу РС (Заштита права и интереса дјеце која се баве спортом

Препорука Просвјетној инспекцији (Надзор у примјени прописа у спорту)

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука (Збрињавање дјетета без родитељског старања)

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите (Поступање Центра за социјални рад Бања Лука у заштити права и интереса дјетета)

Препорука Центру за социјални рад Приједор (Поступање по налогу другостепеног органа)

Препорука Центру за социјални рад Зворник (Поступање по налогу другостепеног органа)

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука (Одлучивање по захтјеву за остваривање права дјетета)

Препорука ЈУ Средњошколском центру "Никола Тесла", Котор Варош

Препорука: Правилник о хранитељству

Препорука: Дјечији часописи у школама

Препорука: Извођење екскурзија у основној школи

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука (Непоступање по захтјеву у законском року) 

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука (Поступање по пријави насиља над дјететом)

Препорука Центру за социјални рад Челинац (збрињавање малољетног дјетета)

Препорука: Програми превенције су саставни дио школског програма

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука (одржавање контакта са малољетним дјететом)

Препорука: Процјена потреба и усмјеравање дјеце и омладине са посебним потребама

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите: Право на савјетовање

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука: Право на савјетовање

Препорука: Издавање путне исправе за дијете

Препорука Електротехничкој школи

Препорука: Дисциплинска одговорност запослених у образовним институцијама

Препорука: Оцјена Републичког педагошког завода о стручности наставника

Препорука у вези права дјетета на заштиту приватности

Препорука: Превоз ученика

Препорука Министарству унутрашњих послова Јединици за професионалне стандарде

Препорука Општини Мркоњић Град и Центру за социјални рад Мркоњић Град

Препорука: Досије ученика

Препорука: Правилник о условима рада школске кухиње

Препорука: Правилник о дисциплинској одговорности ученика
Препорука о тежини школске торбе

Препорука у вези доношења правилника о начину организације и финансирању специјалних школа

Препорука у вези услова за смјештај ученика

Препорука у вези досијеа ученика

Препорука у вези остваривање права деце са сметњама у развоју

Препорука у вези персоналних асистената у школама

Препорука у вези дежурства ученика у школи

Препорука у вези поступања центра у случајевима насиља над дјецом

Препорука у вези измјене Кривичног закона

Препорука у вези надзора над поступањем

Препорука у вези предузимања мјера

Препорука Министарству просвјете и културе РС-Програм образовања дјеце о њиховом репродуктивном здрављу


Препорука Центру за социјални рад Челинац

Препорука Министарству управе и локалне самоуправе РС-надзор у вези поступања управне инспекције

Препорука за поступање-Инспекцијски преглед у основној школи у Бањој Луци

Препорука Министарству управе и локалне самоуправе РС-надзор над радом првостепених органа

Препорука у вези Протокола о поступању - дјеца у ризику

Препорука у вези статистичких показатеља о дјеци

Препорука у вези јачања капацитета центара за социјални рад

Препорука у вези институционалне бриге о дјеци 

Препорука Дјечијем дому "Рада Врањешевић"

Препорука везана за статистичке показатеље о дјеци

Препорука везана за школску дисциплину

Препорука у вези оцјењивања ученика

Препорука у вези дјечијег додатка

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите

Препорука везана за Основну школу "Георгис Папандреу" Александровац

Препорука ПИО

Препорука у вези играоница за дјецу

Препорука везана за дјецу без правног основа код трећих лица
Препорука у вези доношења одговарајућег управног акта

Препорука везана за приступ информацијама

Препорука центрима за социјални рад о издавању путне исправе за дијете

Препорука Центру за социјални рад Градишка

Препорука МУП РС, ЦЈБ БЛ, Станица јавне безбједности Приједор


Препорука Центру за социјални рад Дервента

Препорука за примјену протокола о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у образовном систему


Препорука везана за дистрибуцију дјечијих часописа

Препорука везана за забрану продаје и употребе алкохолних пића малољетницима

Препорука медијима