DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Predstavnice Ombudsmana za djecu danas su posjetile Elektrotehničku školu „Nikola Tesla" jednu od najvećih srednjih škola u Banjaluci u kojoj se u 32 odjeljenja obrazuje skoro 900 učenika.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje?" održana je za članove Savjeta učenika i predstavnike odjeljenja od 1. do 3. razreda. Učenici su svjesni važnosti i uloge Savjeta učenika i u svom planu imaju brojne aktivnosti od onih humanitarne prirode do saradnje s drugim srednjim školama. Posebno su naglasili da na počeku svake školske godine za učenike prvih razreda održe radionicu o nasilju na internetu.

Tokom radionice definisano je nasilje i njegove vrste, a posebno je naglašeno da svako nasilje ima namjeru da povrijedi drugu osobu, a da se najteže otkriva i prijavljuje psihičko nasilje. Što se tiče verbalnog nasilja smatraju da je prisutno u svakodnevnom životu kao uobičajen način izražavanja, te da ga ima mnogo i na internetu.

Protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja i Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece nisu im poznati, pa smo predložili da jedna od aktivnosti Savjeta učenika bude upravo upoznavanje s protokolima kako bi učenici znali šta se očekuje od škole i drugih nadležnih institucija u prevenciji i postupanju u slučajevima nasilja.