ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

У Врњачкој Бањи је од 1-3.11.2017. године одржан „Балкански форум социјалне заштите" у организацији струковног удружења, Асоцијације социјалних радника и Коморе социјалне заштите,  који се, поред осталог, посебно бавио питањем улоге стручних радника у заштити најбољег интереса корисника - како и на који начин се користи знање и образовање у дефинисању најбољег интереса, спровођење стручног поступка у складу са стандардима, субјективне и објективне тешкоће, изазови, начин превазилажења.

Бројни проблеми са којима се свакодневно сусрећу у раду са корисницима, а на које су указали учесници форума, додатно потврђују да су запослени у социјалној заштити у Републици - без Завода социјалне заштите, без Коморе социјалне заштите, супервизије, обавезне едукације, дефинисаних процедура, са смањеним бројем стручних радника, а  повећањем броја корисника и законом утврђених овлаштења, у сталном ризику који доводи у питање остваривање права корисника и посебно најбољи интерес дјетета.

На позив организатора форуму је присуствовала и омбудсман за дјецу Нада Граховац