ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Закон о заштити од узнемиравања на раду ("Службени гласник РС", број:90/21)

Правилник о поступку уписа, садржају и начину вођења спортског регистра ("Службени гласник РС", број: 55/21)

Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за обављање спортских дјелатности и активности ("Службени гласник РС", број: 46/21)

Закон о спорту Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 79/20)

Закон о личном имену ("Службени гласник РС", број: 82/19)

Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", број: 22/19,131/20)

Закон о општој безбједности производа у Републици Српској ("Службени гласник РС", број 46/17)

Закон о угоститељству ("Службени гласник РС" број: 45/17)

Правилник о узбуњивању и поступању грађана у случају опасности ("Службени гласник РС", број: 53/13)

Закон о играма на срећу ("Сл.гласник РС", брoj: 111/12)

Закон о трговини ("Службени гласник РС", брoj: 6/07, 52/11, 67/13,

106/15)

Закон о држављанству РС ("Службени гласник РС" број: 35/99, 58/09,18/10)

Закон о јединственом матичном броју ("Службени гласник БиХ" брoj: 32/01, 103/11, 87/13)

Закон о заштити личних података ("Службени гласник БиХ" број: 49/06,76/11)

Закон о пребивалишту и боравишту држављана БиХ ("Службени гласник Бих" брoj: 32/01, 56/08, 58/15

Закон о путним исправама БиХ ("Службени гласник БиХ" број: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08, 60/13)

Закон о бесплатној правној помоћи ("Службени гласник РС", број: 120/08)

Закон о јавном реду и миру ("Службени гласник РС", број: 25/02)

Закон о систему јавних служби ("Службени гласник РС", број: 68/07, 109/12)

Закон о личном имену ("Службени гласник РС", број: 27/93, 15/00)

Закон о матичним књигама (“Службени гласник РС”, број: 111/09, 43/13)

Закон о равноправности полова у БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 16/03, 102/09, 32/10)

Закон о спорту (“Службени гласник РС”, број: 4/02, 66/03, 73/08, 102/08

Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18)