DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Posjetom predstavnika Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj Srednjoškolskom centru „Mihailo Petrović-Alas" u Ugljeviku, nastavljene su aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi".

U razgovoru sa rukovodsvom škole saznali smo da je škola moderno opremljena i da učenici imaju veoma dobre uslove za nastavu, učenje i obavljanje praktične nastave, ali i za vannastavne aktivnosti.

U radnom dijelu posjete, sa budućim mašinskim tehničarima, organizovana je radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?". Učenicima je predstavljena Institucija, njene nadležnosti i način rada, a jedan broj učenika već je imao saznanja i o temi i o Instituciji, jer su na ovakvim radionicama učestvovali u osnovnoj školi. Za temu o nasilju učenici su pokazali zainteresovanost; razgovaralo se o pojavi, uzrocima i vrstama nasilja. Smatraju da najviše ima fizičkog, verbalnog i psihičkog nasilja. Spominjali su primjere sa kojima su se susretali i u otvorenom razgovoru iznosili svoje stavove o nasilju ali i o preventivnom djelovanju, sprečavanju nasilja i o zaštiti žrtava nasilja.