DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Lijep jesenji dan odveo je predstavnicu Ombudsmana za djecu RS, kancelarija Foča u Trebinje, u OŠ „Sveti Vasilije Ostroški". Školu trenutno pohađa 682 učenika, nešto manje nego ranijih godina. Ova vaspitno-obrazovna ustanova ispunjava sve uslove za nesmetano odvijanje nastavnog plana i programa, a učenici se tradicionalno ističu brojnim priznanjima na mnogim takmičenjima u vannastavnim aktivnostima.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je u jednom odjeljenju VIII razreda, a učenici su pokazali interesovanje za temu, ativno učestvovali u razgovoru i u vedroj atmosferi pokazali da su samo djeca, radoznala i spremna da izraze svoje mišljenje. Kažu da nemaju saznanja o Protokolu o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, ali su pokazali veliko interesovanje za temu o nasilju nad djecom, o kojoj su već razgovarali na časovima odjeljenske zajednice. Ponosni su što po njihovom mišljenju nema nasilja u njihovoj sredini, a od svih oblika nasilja smatraju da je psihičko nasilje najteže prepozna.