DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Savjet učenika OŠ „Dositej Obradović" iz Prijedora prošle je godine osvojio prvu nagradu na konkursu za izradu prezentacije svoje škole povodom Dana prava djeteta, 20. novembra. To je bio i jedan od razloga da predstavnici Institucije posjete ovu školu, razgovaraju s učenicima, stručnom službom škole i održe radionicu „Da li znamo šta je nasilje?". Savjet učenika ove škole specifičan je po tome što djeluje kroz 5 timova i to: tim za borbu protiv ovisnosti, tim od srca srcu, eko tim, tim za informisanje i tim za saradnju učenika, nastavnika i roditelja. U stručnoj službi smo saznali da je Savjet učenika zaista vrijedan i pun ideja, da škola sarađuje sa lokalnom zajednicom u mnogim aktivnostima, da predstavnici policije često u školi edukuju djecu o brojnim temama, te da u lokalnoj zajednici imaju multisektorske sastanke na kojima se ostvaruje saradnja svih institucija.

Radionica je realizovana za članove Savjeta učenika i pokazala je da su učenici zaista edukovani o mnogim temama. S lakoćom su definisali nasilje, pobrojali njegove vrste i naglasili da bi nasilje prijavili policiji, socijalnoj službi, a ako se dešava u školi onda nastavnom osoblju. U razgovoru su pokazali koliko znaju o nasilju na internetu, a posebno su navodili primjere kako prevenirati nasilje na internetu. Ukoliko ovo znanje zaista primjenjuju, onda mogu biti i sigurni da su u toj vrsti komunikacije prilično zaštićeni.

Radionica je protekla u vrlo živom i otvorenom razgovoru, koji je potvrdio da su učenici navikli da slobodno iznose svoje ideje, postavljaju pitanja i traže odgovore što su važne osobine koje treba njegovati i razvijati.