ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у васпитно-образовном систему Републике Српске

Брига о дјеци - заједничка одговорност и обавеза

Стратегија за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019)

Закон o спречавању насиља на спортским приредбама ("Службени гласник РС", број: 106/15)

Стратегија за борбу против насиља над дјецом у Босни и Херцеговини 2012.-2015.

Правилник о начину спровођења заштитне мјере-обавезан психосоцијални трeтман ("Службени гласник РС", број:111/14)

Правилник о садржају евиденције и извјештаја о насиљу у породици ("Службени гласник РС", број: 71/13, 93/14)

Закон о заштити од насиља у породици ("Сл.гласник РС", број: 102/12,108/13, 82/15, 84/19)

Протокол о поступању у случајевима насиља, злостављања или занемаривања дјеце ("Службени гласник РС", број: 82/13)

Правилник о начину и мјесту спровођења заштитне мјере обавезног лијечења зависности од алкохола и опојних дрога ( "Службени гласник РС" број: 97/06)

Правилник о начину и мјесту спровођења заштитне мјере обавезног психосоцијалног третмана ("Службени гласник РС", број: 97/06)

Правилник о начину спровођења заштитних мјера које су у надлежности Министарства унутрашњих послова ( "Службени гласник РС", број: 26/06)