DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Posjetom Osnovnoj školi „Sutjeska" u mjestu Skugrić, smještenom na prelijepim obroncima planine Trebava, predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju, počeo je ovogodišnji program „O tvojim pravima u tvojoj školi". U toj školi s ponosom i zadovoljstvom su istakli da njihovo školsko zvono zvoni i đake na nastavu poziva duže od jednog vijeka, školska zgrada je sagrađena 1914. godine, a prvi učitelj je došao 1915. godine i od tada pa do danas generacije djece iz tog kraja tu su naučile prva slova i brojeve. U okviru ove škole su i područna odjeljenja u kojima se školuju djeca do šestog razreda iz okolnih mjesta. Nažalost, ono što treba da zabrine jeste činjenica da se i u ovoj školi zaposleni iz godine u godinu susreću sa stalnim smanjenjem broja djece koja se upisuju u školu.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje" je održana sa đacima osmog i devetog razreda, koji su se pohvalili da su na časovima odjeljenjske nastave razgovarali o temi nasilja. U razgovoru smo zajednički odredili pojam, obilježja i vrste nasilja, a smatraju da u njihovoj sredini nema mnogo nasilja, te su istakli da bi se u slučaju nasilja obratili roditeljima, nastavnicima i policiji. Djeca su u otvorenom i zanimljivom razgovoru posebno pokazali zanimanje za rad i postupanje institucije Ombudsmana za djecu. Istakli su da su naučili nešto novo i da bi željeli da se ovakve radionice češće održavaju.