DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Edukacija djece o njihovim pravima redovna je aktivnost Ombudsmana za djecu, koju svake godine predstavnici Institucije realizuju u osnovnim i srednjim školama. Ove godine aktivnosti su započele posjetom Osnovnoj školi  „Petar Kočić" u Šibovskoj gdje je radionica „Da li znamo šta je nasilje?" realizovana za jedno odjeljenje devetog razreda i predstavnike Savjeta učenika.

Učenici su otvoreno razgovarali o nasilju i dobro prepoznavali njegove oblike što i nije neobično s obzirom da su rekli da su o ovoj temi razgovarali na časovima odjeljenjske zajednice. Po njihovoj ocjeni u njihovoj sredini nema nasilja, a kada bi ga bilo prijavili bi ga roditeljima, nastavnicima, pedagogu i policiji. Nasilje putem interneta djeci je poznato, ali ne vide opasnost u velikom broju fejsbuk prijatelja koje imaju. Zato im je skrenuta pažnja da njihove objave i fotografije čim se nađu na internetu više nisu samo njihove. 

U razgovoru s upravom škole saznali smo da školu pohađa 218 učenika, te da je broj djece svake godine sve manji. Nastavno osoblje je stručno, a rad s djecom u maloj školi ima svoje prednosti, jer se svakom djetetu može posvetiti dužna pažnja. U upravi nam je potvrđeno da slučajeva nasilja nemaju, te da izvještaje redovno dostavljaju resornom Ministarstvu.