ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

У организацији МУП РС ПУ Фоча данас је у Фочи одржан округли сто на тему „Мултисекторски приступ у рјешавању вршњачког насиља", у чијем раду су поред представника организатора, учествовали представници Средњошколског центра Фоча, основних школа, Центра за социјални рад, Центра за ментално здравље и Омбудсмана за дјецу РС, канцеларија у Фочи. Циљ округлог стола био је актуелизирање и подсјећање на одредбе и обавезу примјене Протокола о поступању у случајевима вршњачког насиља над дјецом и младима у образовном систему, као и Протокола о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце.

Као основни проблем наглашено је да се насилно понашање дјеце као вршњачко насиље још увијек не препознаје на вријеме, па тиме  изостаје правилна реакција релевантних институција. Посебно се разговарало о новим облицима вршњачког насиља путем друштвених мрежа.

Истакнуто је да провођење активности у превенцији насиља над дјецом и поступање у складу са одредбама Протокола захтијева сарадњу надлежних институција и служби које у складу са својим законским овлашћењима имају обавезу да предузимају активности и мјере у заштити дјеце од сваког облика насиља. Школе, као васпитно-образовне институције имају посебну обавезу и одговорност у смислу препознавања случајева насилног понашању, те превентивног дјеловања.

Учесници су се сложили да би било потребно и корисно да Министарство просвјете и културе сачини годишњи извјештај о вршњачком насиљу који би био у функцији сталног праћења присутности проблема и јачање одговорности свих у систему.