DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U organizaciji MUP RS PU Foča danas je u Foči održan okrugli sto na temu „Multisektorski pristup u rješavanju vršnjačkog nasilja", u čijem radu su pored predstavnika organizatora, učestvovali predstavnici Srednjoškolskog centra Foča, osnovnih škola, Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje i Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči. Cilj okruglog stola bio je aktueliziranje i podsjećanje na odredbe i obavezu primjene Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja nad djecom i mladima u obrazovnom sistemu, kao i Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Kao osnovni problem naglašeno je da se nasilno ponašanje djece kao vršnjačko nasilje još uvijek ne prepoznaje na vrijeme, pa time  izostaje pravilna reakcija relevantnih institucija. Posebno se razgovaralo o novim oblicima vršnjačkog nasilja putem društvenih mreža.

Istaknuto je da provođenje aktivnosti u prevenciji nasilja nad djecom i postupanje u skladu sa odredbama Protokola zahtijeva saradnju nadležnih institucija i službi koje u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima imaju obavezu da preduzimaju aktivnosti i mjere u zaštiti djece od svakog oblika nasilja. Škole, kao vaspitno-obrazovne institucije imaju posebnu obavezu i odgovornost u smislu prepoznavanja slučajeva nasilnog ponašanju, te preventivnog djelovanja.

Učesnici su se složili da bi bilo potrebno i korisno da Ministarstvo prosvjete i kulture sačini godišnji izvještaj o vršnjačkom nasilju koji bi bio u funkciji stalnog praćenja prisutnosti problema i jačanje odgovornosti svih u sistemu.