ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Правилник о поступку опште процјене ризика и план праћења ризика лица са сметњама у менталном здрављу ("Службени гласник РС", број: 55/21)

Уредба са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број: 42/20)

Правилник о вођењу евиденције у дјечијој заштити ("Службени гласник РС", број: 74/18)

Правилник о поступку утврђивања потребе дјетета са сметњама у развоју за појачаном родитељско његом и бригом од овлашћене здравствене установе ("Службени гласник РС", број: 70/18)

Правилник о поступку утвђивања потребе дјетета до три године живота за појачаном његом од овлашћеног доктора медицине ("Службени гласник РС", број: 70/18)

Закон о дјечјој заштити ("Службени гласник РС", број. 114/17,122/18,107/19)

Правилник о условима за оснивању установа социјалне заштите и обављање дјелатности социјалне заштите ("Службени гласник РС", број: 90/17)

Правилник о самосталном обављању послова социјалне заштите ("Службени гласник РС", број: 90/17)

Одлука о номиналним износима материнског додатка и додатка на дјецу и цензусима за остваривање наведених права у 2017. години (08.12.2016. године)

Програм за рани раст и развој дјеце у Републици Српској (2016-20120)

Стратегија унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања 2015-2020. године

Правилник о хранитељству ("Службени гласник РС" број: 27/14)

Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр.37/12, 90/16,94/19)

Правилник о остваривању права из дјечије заштите ("Службени гласник РС", број: 80/05)

Упуство о вођењу евиденције и документације о лицима стављеним под старатељство ("Службени гласник РС", број: 27/04)

Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити ("Службени гласник РС", број: 83/02)

Правилник о критеријумима и мјерилима за утврђивање цијене услуга за смјештај корисника, цијену програма за вршење радног оспособљавања корисника и цијену програма рада Центара за социјални рад ("Службени гласник РС", број: 83/02)

Правилник о пословима и нормативима, стручним кадровима и смјештајним условима Центра за социјални рад ("Службени гласник РС", број: 4/02)

Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова центра за социјални рад у вршењу јавних овлаштења ("Службени гласник РС", број: 20/93)