ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Једним бројем пријава запримљених у институцији Омбудсмана за дјецу указује се на повреде права дјеце у изборној кампањи, када су дјеца на различите начине укључена у активности усмјерене на постизање политичких циљева одраслих, учесници су јавних трибина, отварања игралишта и других објеката намијењених дјеци, посјетама кандидата и сл. И не само у изборној кампањи већ и за вријеме трајања мандата на позицији на којој су изабрани.

Предизборна кампања је увијек прилика да политичке странке покажу већу осјетљивост и разумијевање за бројна питања дјечијег одрастања.

На жалост, Босна и Херцеговина својим изборним правилима није препознала ни потребу ни важност заштите дјеце и њихових интереса у политичкој кампањи.

С обзиром да заштита права и интереса дјеце у свим областима, па и у овој, захтијева јасна правила која уређују обавезе надлежних служби и институција на поступање и одговорност за непоштовање утврђених правила и процедура, а да постојећа законска рјешења у Босни и Херцеговини нису регулисала питање заштите дјеце у политичкој кампањи и могуће злоупотребе с тим у вези, неопходно је и у тој области успоставити јасна  правила.

Имајући у виду напријед наведено, те информације да су у току активности на измјенама Изборног закона, те законом утврђена овлаштења Централне изборне комисије, Омбудсман за дјецу упутио је Препоруку Централној изборној комисији за предузимање потребних мјера и активности ради отклањања ситуација које доводе до повреде права и интереса дјетета на начин да Изборним законом, поред дефинисаних Правила понашања, дефинише забрану злоупотребе дјеце у политичке сврхе, те утврди санкције за поступања супротно утврђеној забрани.