ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Уредба са законском снагом о допунама Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број: 44/20)

Правилник о утврђивању својства осигураног лица, матичној евиденцији, здравственој књижици, и електронској здравственој књижици ("Службени гласник РС", број: 102/19)

Правилник о начину, поступку, облику, обиму и роковима коришћења средстава ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољeња, стања и повреда дјеце у иностранству ("Службени гласник РС", број: 72/19)

Закон о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству ("Службени гласник РС", број: 100/17)

Стратегија надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској за период од 2016. до 2021. године

Правилник о коришћењу здравствене заштите изван Републике Српске, мај 2011, "Службени гласник РС", broj: 72/12,58/17,102/17)

Правилник о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту ("Службени гласник РС", број: 102/11,117/11,128/11,101/12,28/16,83/16,109/17,115/17,17/18,53/18,59/18,112/18,17/19,98/19,21/20,19/21)

Регистар заштитника права осигураних лица

Првилник о заштити права осигураних лица, februar 2011,"Службени гласник РС", broj: 21/14

Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број: 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09,106/09,110/16,94/19)

Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број: 106/09, 44/15)

Одлука о минималном пакету основне здравствене заштите ("Службени гласник РС", број: 21/01)

Закон о забрани продаје и употребе дуванских прозивода лицима млађим од 18 година ("Службени гласник РС" бр.46/0474/04,96/05, 92/09)

Закон о забрани рекламирања дуванских производа ("Службени гласник РС", бр.46/04,74/04,92/09)

Закон о забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима ("Службени гласник РС", бр.46/04,74/04,92/09)

Уредба о забрани продаје и употребе алкохолних пића на јавним мјестима лицима млађим од 18 година ("Службени гласник РС", бр.106/06)

Уредба о забрани продаје, употребе и услуживања алкохолних пића лицима млађим од 18 година у угоститељским објектима ("Службени гласник РС", број:50/11)

Споразум о начину и поступку коришћења здравствене заштите осигураних лица на територији БиХ, ван територије ентитета, односно Дистрикта Брчко коме осигурана лица припадају ("Службени гласник РС", број: 9/02)

Стратегија надзора над опојним дрогама и сузбијање злоупотреба опојних дрога у Републици Српској за период од 2008. до 2012. године