ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

У организацији УНИЦЕФ-а БиХ и Министарства цивилних послова БиХ, у згради Парламентарне скупштине у Сарајеву одржана је дводневна Конференција „Право на инклузивно образовање".

У раду Конференције учествовало је више од 60 учесника из БиХ, који су расправљали о Општем коментару на члан 24. Конвенције о правима особа са инвалидитетом на инклузивно образовање.

Учесници су подијелили и продискутовали знања и искуства из БиХ, региона и ЕУ о истинском инклузивном окружењу које за учење вреднује допринос и потенцијал дјеце са потешкоћама у развоју и особа са инвалидитетом, како би се подржало провођење обавеза из члана 24. Конвенције по којем су „Државе потписнице дужне осигурати инклузивни образовни систем на свим нивоима и цјеложивотно учење". Право на инклузивно образовање значи трансформацију културе, политике и праксе у свим формалним и неформалним образовним окружењима како би се осигурале једнаке могућности за све ученике.

Представница Омбудсмана за дјецу РС подсјетила је учеснике да је Република Српска остварила значајан напредак у реформама образовања у остваривању права дјеце са потешкоћама у развоју на образовање, доношењем новог Закона о основном васпитању и образовању.

Током Конференције кључни актери на свим нивоима у БиХ упознали су се са добрим праксама у вези са примјеном члана 24. Конвенције и обавезали се да имплементирају мјере из Општег коментара 4 члана 24. Конвенције, да их користе у најбољем интересу дјетета, те су се упознали са генералним препорукама документа „Позив на акцију у инклузивном образовању".