DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U organizaciji Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti Republike Srpske uz podršku OSCE, u Tesliću je od 12-14. juna 2017. godine održan seminar-stručni skup „Dani socijalne, porodične i dječije zaštite", na kojem su predstavnici svih relevantnih institucija razmatrali pitanja koja delegiraju stručni radnici zaposleni u ustanovama socijalne djelatnosti, prezentovani su primjeri dobre prakse, ali i primjeri postupanja centara koja dovode u pitanje najbolji interes djeteta.

Ombudsman za djecu Nada Grahovac posebno je ukazala da različito postupanje centara za socijalni rad dovodi u pitanje ostvarivanje prava djece i njihov najbolji interes, posebno vezano za adekvatno zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja, te na potrebu izmjena Porodičnog zakona.

Seminaru su pored zaposlenih u službama socijalne zaštite prisustvovali i predstavnici resornog ministarstva, predsjednik Asocijacije socijalnih radnika Srbije i Federacije BiH, profesori Fakulteta političkih nauka Banja Luka, a zajednička ocjena svih učesnika je da primjena profesionalnih standarda i zakonom definisane procedure postupanja u centrima za socijalni rad nemaju alternativu i da se i aktivnosti Saveza moraju usmjeriti u tom pravcu.