ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Поводом 4.јуна, Међународног дана невине дјеце жртава насиља, Омбудсман за дјецу и Центар за злостављану и занемарену дјецу у Фочи 6. јуна 2017. године организује округли сто „Заштита права дјеце и борба против насиља над дјецом"

Иако је право дјетета на заштиту од насиља једно од основних права гарантованих Конвенцијом о правима дјетета, Уставом Републике Српске и законима који уређују ову област, статистика, нажалост, показује да дјеца нису довољно заштићена од насиља, те да су њихова права на достојанство, здравље, развој и одрастање озбиљно угрожени.

Основни проблеми су:

-различити облици насиља над дјецом још увијек се не препознају на вријеме,

-занемаривање дјетета није препознато као насиље над дјететом,

-изостаје процјена стања дјетета-посљедица учињеног и процјена потреба дјетета,

-изостају мјере психосоцијалне подршке дјетету да би се, колико је то могуће, ублажиле посљедице учињенг,

-координација надлежних служби још увијек није на потребном нивоу,

-годишњи извјештај још увијек није у функцији праћења појаве и проблема,

-збрињавање дјеце у Сигурној кући, иако Закон утврђује могућност да починилац насиља одлази из куће, та мјера се врло ријетко изриче.