ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

У Сарајеву је 26.05.2017. године промовисана публикација Медији у најбољем интересу дјетета-Преглед знања и искустава за креаторе медијских садржаја, чију израду је омогућио УНИЦЕФ у БиХ, а којом се поред осталог дају смјернице за најбољи интерес дјетета-како пронаћи баланс између видљивости дјеце у медијима и заштите њихових права и интереса.

Прихватајући Конвенцију о правима дјетета, држава је између осталог преузела обавезу да препозна важност медија у одрастању дјеце и остваривању и заштити њихових права, не само права дјетета на заштиту приватности, већ и права дјетета да тражи, прима и даје информације, права на изражавање мишљења о свим питањима која се тичу дјетета, права на најбољи интерес дјетета у свим активностима које се односе на дијете.