DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Povodom Međunarodnog dana porodice u Banjaluci je 17.05.2017. godine u organizaciju Ombudsmana za djecu i Ministarstva porodice, omladine i sporta, uz podršku Save the Children, održan okrugli sto „Nasilje nije rješenje". Cilj okruglog stola kome su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija i nevladinog sektora bio je ukazati na pravo djeteta na zaštitu od svakog oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja uključujući i fizičko kažnjavanje djece i obavezu nadležnih institucija da preduzimu sve potrebne mjere da djeca to pravo i ostvare.

Uvodničari na temu bili su prof. dr Sanja Radetić Lovrić - Fizičko kažnjavanje djece;(ne) vaspitanje ili nasilje?, Aleksandra Štrbac - Fizičko kažnjavanje djece posmatrano iz ugla vaspitno obrazovnog sistema, dr Nada Grahovac - Promocija i podrška pozitivnom roditeljstvu.

Zajednička ocjena svih učesnika je da se aktivnosti istovremeno moraju voditi u tri područja: pravna reforma, izmjene Porodičnog zakona i posebno, reforma politika, naročito programi prevencije i programi promocije i podrške pozitivnom roditeljstvu i podizanju nivoa svijesti, kako bi se otklonila opravdanja i razlozi fizičkom kažnjavanju djece.