ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Правилник о школском календару за школску 2021/2022. годину ("Службени гласник РС", број: 71/21)

Правилник о школском календару за школску 2021/2022. годину ("Службени гласник РС", број: 67/21)

Правилник о начину и условима остваривања програма у предшколским установама за дјецу са сметњама у развоју ("Службени гласник РС", број: 23/21)

Правилник о избору и проглашењу ученика генерације, начину и условима за додјељивање диплома ("Службени гласник РС", број: 12/21)

Правилник о поступку спровођења стручно-педагошког надзора у средњој школи ("Службени гласник РС", број: 06/21)

Правилник о спровођењу стручно-педагошког надзора у основној школи ("Службени гласник РС", број: 06/21)

Правилник о остаривању стручно-педагошког надзора у предшколској установи ("Службени гласник РС", број: 06/21)

Правилник о стандардима квалитета уџбеника за средњу школу ("Службени гласник РС", број: 04/21)

Правилник о стандардима квалитета уџбеника за основну школу ("Службени гласник РС", број: 04/21)

Правилник о васпитању и образовању дјеце са сметњама у развоју ("Службени гласник РС", број: 83/20)

Упутство о праћењу, вредновању и оцјењивању ученика приликом извођења наставе на даљину (средње школе) ("Службени гласник РС", број: 39/20)

Упутство о праћењу, вредновању и оцјењивању ученика приликом извођења наставе на даљину (основне школе) ("Службени гласник ЕС", број: 39/20)

Правилник о плану уписа ученика у први разред средњих школа ("Службени гласник РС", број: 37/20)

Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број: 35/20)

Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број: 35/20)

Уредба са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању ("Службени гласник РС", број 35/20)

Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број: 35/20)

Правилник о начину организовања и реализовања образовно-васпитног рада за ученике којима је изречена заводска мјера ("Службени гласник РС", број: 34/20)

Правилник о извођењу екскурзија и излета ("Службени гласник РС", број: 13/20)

Правилник о облику и садржају уговора о организацији екскурзије ("Службени гласник РС", број: 10/20)

Правилник о упису и полагању испита ванредних ученика ("Службени гласник РС", број: 98/19)

Правилник о стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и образовања ("Службени гласник РС", број: 69/19)

Правилник о начину образовања ученика код послодавца ("Службени гласник РС", број: 65/19,12/21)

Правилник о условима и начину реализације програма за дјецу у години пред полазак у школу ("Службени гласник РС", број: 57/19)

Правилник о школском календару за школску 2019/2020. годину (средња школа) ("Службени гласник РС", број: 56/19)

Правилник о школском календару за школску 2019/2020. годину (основна школа) ("Службени гласник РС", број: 53/19)

Одлука о утврђивању мреже предшколских установа ("Службени гласник РС", број: 46/19)

Правилник о начину организовања проширеног програма ("Службени гласник РС", број: 37/19, 13/20, 72/21)

Правилник о упису ученика у први разред средњих школа ("Службени гласник РС", број: 31/19)

Етички кодекс за раднике и ученике средње школе ("Службени гласник РС", број: 29/19)

Упутство о начину реализације програма, пројеката и других активности у школама ("Службени гласник РС", број: 24/19)

Правилник о оцјењивању ученика у наставии и полагању испита у средњој школи ("Службени гласник РС", број: 24/19)

Етички кодекс за раднике и ученике основне школе ("Службени гласник РС", број: 18/19)

Правилник о поступку за избор ученика генерације у средњој школи ("Службени гласник РС", број: 17/19)

Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број: 41/18,92/20)

Правилник о садржају и начину вођења регистра предшколских установа ("Службени гласник РС", број: 23/18)

Упутство о начину реализације програма, пројеката и других активности у школама ("Службени гласник РС", број: 2/18)

Упутство о издавању и начину плаћања школског простора ("Службени гласник РС", број: 1/18,23/19)

Закон о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број: 44/17,31/18, 84/19,63/20)

Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године

Правилник о условима и начину остваривања исхране, његе, превентивно-здравствене и социјалне заштите дјеце у предшколској установи ("Службени гласник РС", број: 88/16)

Правилник о програму предшколског васпитања и образовања ("Службени гласник РС", број: 71/16)

Правилник о поступку за оснивању и престанак рада предшколске установе ("Службени гласник РС", број: 32/16)

Правилник о школским саобраћајним патролама ("Службени гласник РС, број: 22/16)

Правилник о двојезичном остваривању васпитно-образовног рада и рада на језику националних мањина ("Службени гласник РС", број: 13/16)

Правилник о начину и условима остваривања предшколског програма на страном језику ("Службени гласник РС", број: 10/16)

Правилник о остваривању стручно-педагошког надзора ("Службени гласник РС", број: 4/16)

Закон о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број: 79/15, 63/20)

Правилник о избору ученика генерације у средњој школи ("Службени гласник РС", број: 34/15)

Правилник о обучавању лица у оквиру основног и средњег образовања о опасностима и заштити од елементарне непогоде и друге несреће ("Службени гласник РС", број: 74/14)

Правилник о садржају и начину вођења регистра установа ученичког стандарда ("Службени гласник РС", број:; 74/14)

Правилник о условима за смјештај и исхрану ученика у установама ученичког стандарда ("Службени гласник РС", број: 57/14)

Правилник о условима за почетак рада предшколске установе ("Службени гласник РС", број: 46/14)

Закон о ученичком стандарду ("Службени гласник РС", број: 72/12)

Упутство о реализацији програма и активности невладиних организација, других установа и организација у средњим школама ("Службени гласни РС", број: 66/12)

Правилник о оцјењивању ученика у основној школи ("Службени гласник РС", број: 44/12)

Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2010-2014

Закон о школовању и стипендирању младих талената ("Сл.гласник РС",брoj: 73/10)

Правилник о вођењу ученичког досијеа ("Службени гласник РС", број:132/10)

Закон о високом образовању ("Службени гласник РС",брoj: 73/10,

104/11, 108/13, 44/15, 90/16,31/18, 26/19)

Правилник о извођењу излета, екскурзија и школа у природи ("Службени гласник РС", број 67/2009)

Закон о студентском стандарду ("Службени гласник РС", број: 34/08)

Правилник о организовању школског спорта у Републици Српској ("Службени гласник РС", број: 108/07, 99/09, 8/15)

Кодекс за школе (2007 година)

Оквирни закон о основном и средњем образовању у БиХ

Споразум о заједничком језгру наставних планова и програма ("Службени гласник БиX", број: 24/03)