ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Право дјетета на заштиту од насиља један је од принципа Конвенције о правима дјетета и захтијева правилан приступ дјетету жртви као и дјетету које је починило насиље како би им се пружила подршка и омогућила рехабилитација и ресоцијализација. Зато је неопходна стална едукација професионалаца који раде с дјецом и за дјецу што је препознао и Wорлд Висион БиХ који је за чланове Коалиције за заштиту дјеце града Бања Лука организовао тренинг семинар.

Тема дводневног семинара, који је одржан у Бањалуци, била је мултидисциплинарни приступ у раду са дјецом жртвама свих облика насиља као и кратки осврт на симптоме и препознавање дјеце жртава у складу са одређеном врстом насиља. Овај семинар водила је проф. др сци. Гордана Буљан Фландер из Загреба, психолог, психотерапеут и директорица Поликлинике за заштиту дјеце и младих Града Загреба, која је својим великим знањем и искуством у раду с дјецом учинила овај семинар вишеструко корисним за све учеснике. Нека од излагања била су: Препознавање злостављања и занемаривања у дјечјој доби, Што када нам се дијете повјери?, Емпатија у раду са злостављаном дјецом, Рад с незлостављајућим родитељем, Лица вршњачког насиља и друга.

Семинару су присуствовали представници школа, центара за социјални рад, невладиних организација и Омбудсмана за дјецу који су, поред усвајања нових знања, имали прилику подијелити своја искуства, те постављати питања везана за конкретне ситуације и проблеме с којима се сусрећу у пракси.