ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

У оквиру пројекта „Правда за свако дијете", у Сарајеву је, у организацији УНИЦЕФ-а,  26.и 27.априла 2017.године одржан тренинг за пружаоце бесплатне правне помоћи у Босни и Херцеговини, са посебним освртом на правну заштиту посебно осјетљих категорија дјеце, између осталог, и остваривање права на лична документа дјеце ромске популације, остваривање права дјеце са инвалидитетом, дискриминацију у области остваривања права дјеце, остваривање права дјеце на издржавање и сл.

Омбудсман за дјецу Нада Граховац говорила је о међународним стандардима у области заштите права дјетета и обавези коју је држава, с тим у вези, преузела а односи се, између осталог, и на дефинисање дугорочне политике ради унапређења система дјечије заштите, усклађивања законодавства са захтјевима Конвенције и праћења ефеката примјене постојећих законских рјешења, мултидисциплинараног приступа, прикупљања података и вођења одговарајућих евиденција.

Сам тренинг имао је за циљ указати на важност сталне сарадње између свих субјеката заштите.