DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U okviru projekta „Pravda za svako dijete" u Sarajevu je u organizaciji UNICEF, u Centru za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, 27. aprila 2017.godine održan seminar na temu „Najbolji interes djeteta i učešće u građanskim postupcima".

Na seminaru, kojem su prisusvovali sudije osnovnih i okružnih sudova, ukazalo se na obavezu, potrebu i važnost procjene i utvrđivanja najboljeg interesa djeteta u porodičnim i bračnim sporovima, a kroz sudsku praksu i psihosocijalne potrebe djeteta.

Ombudsman za djecu Nada Grahovac sa učesnicima seminara podijelila je iskustva koja Institucija ima u procjeni i utvrđivanju najboljeg interesa djeteta od strane nadležnih organa koji donose odluke koje se tiču djeteta. Zajednička je ocjena, između ostalog, da se što prije treba pristupiti izradi smjernica-protokola za učešće djeteta u građanskim sudskim postupcima i procjenu najboljeg interesa djeteta, posebno u dijelu izražavanja mišljenja djeteta, bez kojeg procjena najboljeg interesa djeteta nije moguća.