ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

У организацији Мреже босанскохерцеговачких невладиних организација активних у борби против трговине људима. „РИНГ" и Фондације „Лара" из Бијељине, у Сарајеву је данас одржана Годишња конференцији „Трговина људима - актуелна ситуација и кључни изазови".

У раду Конференције учествовали су представници невладиних организација и надлежних институција, које се баве проблемом трговине људима. Разматрано је тренутно стање у области превенције и борбе против трговине људима, досадашњи резултати у провођењу Акционог плана супротстављања трговини људима за период 2016 -2019 године, прописи који уређују ту област, њихова примјена и уочени недостаци у практичној примјени, те могућности и проблеми у регионалној и међународној сарадњи ради ефикасније борбе против трговине људима.

Учесници су се посебно осврнули на проблеме са којима се сусрећу жртве трговине људима, са посебним нагласком на проблеме и тешкоће на које наилазе дјеца која су често жртве искоришћавања и трговине, те су указали на потребу још боље сарадње свих надлежних органа у борби против трговине људима, као и заштите и унапређења права на обештећење жртава.

Конференцији је на позив организатора присуствовао и представник Омбудсмана за дјецу.