ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Послије уредовног дана, који Омбудсман за дјецу РС одржава једанпут мјесечно у Бијељини, представник Омбудсмана за дјецу из канцеларије Добој посјетио је Економску школу и разговарао са школским психологом.

Тема састанка била је примјена Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, са посебним освртом на све чешћу појаву вршњачког насиља. Протокол о поступању у случају насиља је у досадашњој примјени дао позитивне резултате, омогућио успостављање ефикаснијег система ради спречавања насиља, пружања потребне помоћи и подршке дјеци-жртвама вршњачког насиља и утицао на унапређење друштвене бриге за дјецу и њихову заштиту.

Надлежне службе и институције које су према Протоколу дужне да поступају у случају насиља, злостављања или занемаривања међусобно добро сарађују, али је, ради још ефикаснијег учинка, потребно стално указивати на озбиљност појаве и на посљедице које вршњачко насиље оставља на дјецу, те подизати свијест родитеља, а посебно стручних радника и службених лица која су дужна да неодложно и хитно поступају у сваком случају вршњачког насиља. Нажалост, појава вршњачког насиља је све чешћа, а најчешће се испољава у школи и у школском дворишту. Свако дијете, као и сваки ђак у школи, има право да борави и да учи у безбједној средини, али и обавезу да попштује права других и другачијих у школи. Правила кућног реда у школи треба сви да поштују, родитељи су дужни да сарађују са стручном службом у школи, а запослени у школи треба да онемогуће толеранцију било којег облика вршњачког насиља међу ученицима, а у томе трeба да имају потребну помоћ и подршку стручних лица из установа социјалне заштите, службених лица из полиције, али и од родитеља.

Насиље над дјецом, укључујући и вршњачко насиље, није никад оправдано и потребно је да надлежни све предузму да оно буде спријечено, а посебну пажњу треба посветити превенцији свих облика насиља над дјецом.