ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

World Vision БиХ организовао је у Бањалуци дводневни семинар на тему: Примјене рефералног механизма у случају насиља над дјецом за професионалце из установа Републике Српске који дјелују унутар коалиције за заштиту дјеце, а у склопуWorld Vision активности у локалним заједницима.

Неки од циљева семинара били су: утврдити значај примјене законског оквира који се односи на заштиту дјеце, те улоге кључних органа у систему заштите дјеце, утврдити корелацију између различитих иницијатива на локалном нивоу које за циљ имају јачање система заштите дјеце, те на основу утврђеног идентификовати јединствен, интерсекторски механизам у локалној заједници, надоградити капацитете за креирање адекватног одговора на случајеве насиља на локалном нивоу.

Едукацију су водили професионалци из области психологије, правосуђа, социјалног рада и права дјетета, а учесници семинара били су представници школа, центара за социјални рад, локалних заједница, здравствених установа и полицијских станица који су износили своја искуства, постављали питања и давали приједлоге.

Омбудсман за дјецу, др Нада Граховац презентовала је тему „Осврт на координирајућу улогу различитих актера у процесу заштите дјеце од насиља" износећи примјере из праксе који су подстакли учеснике да постављају питања о конкретним ситуацијама које имају. Семинар је био прилика да се размијене бројна искуства из праксе и још једном укаже на значај правилне и досљедне примјене Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце.