DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

World Vision BiH organizovao je u Banjaluci dvodnevni seminar na temu: Primjene referalnog mehanizma u slučaju nasilja nad djecom za profesionalce iz ustanova Republike Srpske koji djeluju unutar koalicije za zaštitu djece, a u sklopu World Vision aktivnosti u lokalnim zajednicima.

Neki od ciljeva seminara bili su: utvrditi značaj primjene zakonskog okvira koji se odnosi na zaštitu djece, te uloge ključnih organa u sistemu zaštite djece, utvrditi korelaciju između različitih inicijativa na lokalnom nivou koje za cilj imaju jačanje sistema zaštite djece, te na osnovu utvrđenog identifikovati jedinstven, intersektorski mehanizam u lokalnoj zajednici, nadograditi kapacitete za kreiranje adekvatnog odgovora na slučajeve nasilja na lokalnom nivou.

Edukaciju su vodili profesionalci iz oblasti psihologije, pravosuđa, socijalnog rada i prava djeteta, a učesnici seminara bili su predstavnici škola, centara za socijalni rad, lokalnih zajednica, zdravstvenih ustanova i policijskih stanica koji su iznosili svoja iskustva, postavljali pitanja i davali prijedloge.

Ombudsman za djecu, dr Nada Grahovac prezentovala je temu „Osvrt na koordinirajuću ulogu različitih aktera u procesu zaštite djece od nasilja" iznoseći primjere iz prakse koji su podstakli učesnike da postavljaju pitanja o konkretnim situacijama koje imaju. Seminar je bio prilika da se razmijene brojna iskustva iz prakse i još jednom ukaže na značaj pravilne i dosljedne primjene Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece.