DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U Doboju je obilježen 21. mart, Međunarodni dan osoba s Down sindromom. Cilj organizacije je informisanje naših sugrađana i razvijanje svijesti i razumijevanja, kako bi se poštovala prava ove djece i osoba i poboljšao njihov položaj u zajednici. Ove godine organizovane su aktivnosti pod nazivom „Dan veselih čarapica" u prostorijama Fondacije Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Doboju.

U zajedničkoj organizaciji su učestvovali: Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama, Doboj, djeca koja posjećuju Centar za djecu i omladinu sa smetnjam u razvoju u Doboju, učenici Osnovne škole OŠ „Vuk Stefanović Karadžić", djeca iz programa za predškolsku integraciju i socijalnu inkluziju „Kutak za djecu" i predstavnici Ombudsmana za djecu Republike Srpske iz kancelarije Doboj.

Simbol Međunarodnog dana osoba s Down sindromom su šarene čarape, jer ih osobe s ovim sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom za uspješnu socijalizaciju i integraciju u društvo. Downov sindrom je genetski poremećaj izazvan prisutnošću jednog kromozoma viška, na 21. paru kromozoma, gdje se umjesto 2 nalaze 3 kromozoma. Taj poremećaj spriječava normalan fizički i mentalni razvoj djeteta, a može se pojaviti u bilo kojoj porodici, bez obzira na zdravlje roditelja ili način života.