DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U Skoplju je 14. i 15. decembra 2016. godine održana redovna Godišnja konferencija ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope (CRONSEE). Domaćin konferencije, uz podrški Save the Children bila je institucija Zaštitnika građana (Ombudsmana) Republike Makedonije, a tema dvodnevne konferencije bila je zaštita prava i interesa djece migranata, prepreke u određivanju  najboljeg interesa za djecu u pokretu, posebno za djecu bez pratnje, rizici od zlostavljanja, nasilja i zanemarivanja, slučajevi diskriminacije i identifikacije maloljetnika, problemi porodičnog razdvajanja.

Konferenciji je prisustvovala i ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac, koja je, između ostalog, ukazala da djeca bez pratnje nisu na adekvatan način prepoznata u sistemu, usljed čega izostaje i adekvatna podrška za ovu kategoriju djece. To se posebno odnosi na djecu u prosjačenju koju organizovano dovode iz drugih država, a koji moraju biti prepoznati kao djeca bez pratnje (radi se o djeci, licima mlađim od 18 godina, koja nisu pod nadzorom roditelja, zakonskog staratelja ili druge odrasle osobe i izvan su teritorije svoje zemlje), i  kao posebno osjetljiva kategorija, s obzirom na brojne rizike, kojima, u tim okolnostima, mogu biti izloženi.

Djeca bez pratnje su samo djeca, koja se u različitim fazama svog putovanja suočavaju sa brojnim situacijama, koje sistem mora prepoznati i na iste adekvatnim zakonskim rješenjima, mjerama i uslugama reagovati, kao što su odgovarajući uslovi prijema djeteta, pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama, postavljanje staraoca djetetu, obezbjeđenje prevodioca i pravnog savjetnika, učešće djeteta i njegovo mišljenje u svim postupcima i odlukama koje se njega tiču i mnoga druga pitanja.

Odmah po utvrđivanju da se radi o djetetu odvojenom od roditelja, ključno je djetetu postaviti staratelja koji će preduzeti sve potrebne mjere da dijete dobije adekvatnu brigu i zaštitu, a na osnovu pažljivo urađene procjene potreba djeteta, što na žalost u praksi izostaje.