DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ombudsman za djecu, Nada Grahovac u Zagrebu je 5. decembra 2016. godine prisustvovala Prvoj međunarodnoj konferenciji o „Stop programu" za mlade i zajednicu. Stop program je zasnovan na tridesetogodišnjem iskustvu „Halt program" Holandije i usmjeren je na prevenciju društveno neprihvatljivog ponašanja maloljetnika kroz jačanje odgovornosti maloljetnika i roditeljske odgovornosti, predstavlja oblik alternativne mjere uz brzo djelovanje na prepoznato neprihvatljivo ponašanje kako bi maloljetnik prihvatio odgovornost i obavezao se na pozitivno ponašanje.

Konferencija je održana u organizaciji Udruženja sudija za mlade, porodičnih sudija i stručnjaka za djecu i mlade.