DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Institucija je do sada sa Ekonomskom školom u Banjaluci ostvarivala saradnju u više navrata kako kroz organizovanje manifestacija i okruglih stolova, tako i kroz rad s djecom. Cilj današnje posjete bila je realizacija radionice „Da li znamo šta je nasilje?" za članove Savjeta učenika.

U uvodnom dijelu radionice predstavljena je Institucija, a posebno Mreža mladih savjetnika i njihov doprinos pokretanju različitih tema, realizaciji istraživanja i vršnjačkoj edukaciji. Učenici su s pažnjom pratili izlaganje, a zatim se razgovaralo o nasilju. Primijećeno je da se tema poznavanja i prevencije nasilja ne realizuje u svim odjeljenjima na isti način, pa je učenicima sugerisano da za ove teme mogu da se angažuju roditelji, vršnjački edukatori i naravno stručna služba škole.

U vrlo zreloj i ozbiljnoj atmosferi učenici su postavljali pitanja, tražili odgovore i donosili zaključke. Tako je, između ostalog, zaključeno da je najviše verbalnog nasilja i da se nasilje mora prijaviti.