DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Agenda 2030 je globalni odgovor na sve složenije razvojne i bezbjedonosne izazove s kojima se suočava cijeli svijet, a sa 17 ciljeva održivog razvoja danas su u Banjaluci predstavnici Ujedinjenih nacija upoznali predstavnike vladinih institucija, nevladinih organizacija, udruženja, škola te pojedince.

Radionica „Zamisli 2030" na interaktivan način angažovala je sve prisutne da kroz zajedničko promišljanje o ciljevima iz Agende, ponude svoju viziju društva u 2030. godini, ali i akcije, izazove, mehanizme koji će im pomoći da ostvare ciljeve. U radionici je učestvovala zamjenica ombudsmana za djecu, Zlata Hadžić-Bajrić, koja je dala svoj doprinos u grupi koja je obrađivala Cilj 16 Mir, pravda i snažne institucije i Cilj 4 Kvalitetno obrazovanje.