ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

У наставку активности „О твојим правима у твојој школи" представница институције данас је посјетила СШЦ „Петар Петровић Његош" у Чајничу и са ученицима првог одјељења трећег разреда Гимназије и Савјетом ученика одржала радионицу „Да ли знамо шта је насиље?".

Ученицима је представљена институција Омбудмана за дјецу, надлежности, начин рада и како се обратити омбудсману за дјецу у случају повреде дјечијих права, као и досадашње активности Институције. Упознати су са значајем и  основним одредбама УН Конвенције о правима дјетета, а представљен  им је и Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце.

Радионица „Да ли знамо шта је насиље?" протекла је у интерактивном разговору, у коме су ученици успјешно дефинисали сам појам насиља над дјецом и препознали поједине облике насиља, јер су већ како кажу, на часовима одјељенске заједнице разговарали о вршњачком насиљу и насиљу путем интернета. Своју средину процјењују као ненасилну, мада је, сматрају, психичко насиље најтеже препознати.

У разговору са директором школе и школским педагогом сазнали смо да осим Гимназије-општи смјер школа образује ученике и за струковна занимања: економија, право, трговина, шумарство и обрада дрвета, а врло су активни у ваннаставним активностима, као и да на бројним спортским такмичењима освајају награде.