DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Posjetom Srednjoškolskom centru „Petar Kočić" Zvornik, nastavljene su aktivnosti iz ovogodišnjeg programa „O tvojim pravima u tvojoj školi", te je sa učenicima drugog odjeljenja prvog razreda Gimnazije razgovarano na temu „Da li znamo šta je nasilje?".

Na početku razgovora đaci su priznali da nisu imali priliku da se upoznaju sa radom Institucije, pa su pažljivo saslušali informacije o nadležnostima i načinu rada Ombudsmana za djecu. U razgovoru o nasilju, uspješno su definisali osnovne pojmove nasilja, kao i njegove pojedine oblike. Smatraju da nasilja u njihovoj sredini nema mnogo, da je verbalno nasilje češće izraženo u odnosu na ostale oblike, a da bi slučajeve nasilja prijavili policiji, pedagogu ili socijalnoj službi. Istakli su da im se dopada ovakav način rada i da su naučili nešto novo, te su pokazali zainteresovanost za ovakve radionice na temu bolesti zavisnosti.

U razgovoru sa upravom smo saznali da Centar pohađa oko 1000 đaka u 39 odjeljenja, u kojima se djeca obrazuju u četiri struke: gimnazija, ekonomska, ugostiteljska i medicinska. Rukovodstvo Centra je istaklo da ostvaruju dobru saradnju i rad sa lokalnim zajednicom, gdje nailaze na potrebnu podršku i pomoć, te da kroz određene projekte sarađuju sa različitim udruženjima i organizacijama, ali i sa srednjim školama iz inostranstva. Sa ponosom su istakli da su ove godine uradili mnogo na uređenju školskog prostora, da je centar sada opremljen savremenim nastavnim kabinetima u kojima đaci uz pomoć njihovih profesora mogu da stiču veoma kvalitetno znanje i obrazovanje iz različitih oblasti.